Rapporter

Här presenteras olika rapporter, utredningar och annat material som ligger till grund för olika beslut om trafiklösningar i Örebro. BRT/snabbussar – utredningar och förslag.

Regionen har lagt ut information om BRT-projektet på sin hemsida. Här hittar du den.

Du hittar också information om det planerade nya linjenätet för stadsbussarna på regionens hemsida. Du kan också skicka in synpunkter till regionen om detta. Kontaktuppgifterna hittar du längst ner på regionens informationssida. Här kan du läsa mer om förslaget.