Media

Är superbussarna värda priset av övrig kollektivtrafik och välfärdsåtaganden? Den frågan ställde Hannah Ljung i NA 7 feb. Läs insändaren här!

Ullis Sandberg och Nina Höijer svarade Hannah Ljung med att ”BRT är rätt väg för Örebro”. Läs deras svar här!

Hannah Ljung uppmanar Ullis Sandberg och Nina Höijer att komma med mer hållbar argumentation för BRT-projektet som kan kosta upp mot en miljard för Örebro kommun. Läs här!

Vad händer på Örebros gator om BRT och superbussar införs enligt förslaget? Läs Anders Carlssons beskrivning av konsekvenser här!

”Nytt linjenät 2010 skulle öka resandet med minst 30 procent” Per Åke Ek skriver i NA 12 februari om bristen på utvärdering av försöket att öka resandet 2010 och hur det får konsekvenser. Utan analyser av tidigare insatser saknas kunskap om hur man ska gå vidare för att skapa bättre kollektivtrafik. Läs Per Åkes artikel här!

Den 20 januari svarade ledande politiker i Örebro kommun och Regionen på Per Åke Eks insändare. Läs här!

Den 5 januari 2020 publicerade Per Åke Ek sin andra insändare i Nerikes Allehanda. Läs här!

Per Åke Ek har tidigare varit ansvarig för kollektivtrafiken i Örebro under många år och debatterar frågan om BRT-system och snabbussar i Nerikes Allehanda. Läs här!

Liberalerna svarar Ullis Sandberg, m fl. Läs mer här!

Ullis Sandberg, Nina Höijer, Linda Larsson och Magnus Lagergren svarar Liberalerna i NA 19. Läs deras svar här!

Liberalerna i Örebro är mycket kritiska till förslaget om superbussar. Läs deras inlägg från 31 januari 2020 här!

Anders Carlsson ”BRT-bussar hotar en redan ansträngd trafiksituation”. Läs här!

”Alltid trafikant” skrev 21 januari NA om att man borde göra det lättare istället svårare att ta sig fram i Örebro. Läs insändaren här!

Aktionsgruppen för linje 6 skrev följande 21 januari om den indragna busslinjen i Sörby. Läs ”Växtvärk när tätorten sväller”

Regionens chef Fredrik Eliasson svar på aktionsgruppens insändare kan du läsa här!