Konsekvenser BRT

      Konsekvenser för biltrafiken med föreslagen BRT-lösning

Var, beskrivet ifrån centrum                      Konsekvens                          
Västra Nobelgatan till ÄlvtomtagatanGörs om från fyrfilig bilgata till tvåfilig. Bussar i de andra två filerna. Gång och cykelbana på ena sidan.
Östra BangatanGörs om från fyrfilig bilgata till tvåfilig. 
EkersvägenBlir tvåfilig överallt, (kanske problem för biltrafik fram till Markbacksavfarten, skribentens notering). 
Hedgatan-PoesigatanGörs om till tvåfilig bilgata från fyrfilig, mittförlagd busstrafik. Genom Holmens villaområde byggs det om till fyrfiligt med gång och cykelbana på ena sidan. Undantag; Tackjärnsgatan-Boglundsrondellen får blandtrafik.
Vivalla Lundby, långsiktigt alt.Ny genare sträckning i Vivalla in i Lundby
Rudbecksgatan- UniversitetsrondellenGörs om till tvåfilig bilgata från fyrfilig, mittförlagd busstrafik. För närvarande ca 20 000 fordon/dygn, kommer ej att rymmas. De som ej ryms skall åka buss eller använda Universitetsallén och Oskarsvägen eller Universitetsallén och Oljevägen/CV-vägen. Oklart hur det blir vid Krämaren. 
Universitetsallén/ UniversitetBRT far genom signalreglerade rondellen. BRT behöver disponera befintlig gatumiljö själv.  Oklar ombyggnad för biltrafiken.
Universitetsrondellen/Rund-stigenTroligen bussgata
HållplatserOfta mitt i gatan, längre mellan hållplatserna än idag.

Källa: Genomförandeutredning för BRT i Örebro 20180910