Varför folkomröstning om BRT?

Genom att skriva på lista för folkomröstning ökar chansen att vi kan påverka politikerna till att stoppa projektet och låta örebroarna ta ställning i riktig demokratisk anda. Etapp ett är startad, men övriga delar av projektet är inte beslutade. Det finns fortfarande möjlighet att förändra eller stoppa fortsättningen och kräva omtag i frågan om kollektivtrafiken.

Bus Rapid Transit i Örebro är ett projekt som innebär att sträckan Brickebacken-Universitetet-Resecentrum-Vivalla/Mellringe ska få busslinjer som går i egna filer, hög turtäthet och få hållplatser. Örebro kommun står för kostnaderna för ombyggnation av gator och diverse andra infrastrukturåtgärder. För kommunen kommer kostnaderna bli upp mot 1 miljard kronor. BRT-projektet innebär att bussar ska få egna filer och hållplatser i gatornas mitt. Bilarna får istället för två filer i vardera riktning en fil. Detta på de mest trafikerade gatorna i staden, där det är mest köer under högtrafik.

Region Örebro Län som ansvar för själva bussarna kommer de närmaste åren köpa in nya bussar för BRT, samt har nu kommit med ett förslag till förändrad stadsbusstrafik. Förslaget innebär att från dagens 13 busslinjer kommer det bli 7, BRT-linjerna inräknade. Bussarna ska gå rakare vägar, inte åka in i områden och det ska bli färre hållplatser. Färre men snabbare bussar är Regionens argument för nya stadsbussnätet. På landsbygden pågår sedan en tid tillbaka nedskärningar i busstrafiken. Färre turer och nedläggningar av linjer där det inte är så många som åker. Detta för att satsa på färre men snabbare bussar.

Politikerna i Örebro kommun och region hävdar att BRT var en valfråga 2018. Vi hävdar att detta inte stämmer. Korta skrivningar om snabbussar och BRT i vissa partiers handlingsprogram kan inte räknas som att man gjort en valfråga om detta projekt som kommer påverkar väljarnas vardagsresande så mycket oavsett vilket transportmedel man väljer. Vi kräver en folkomröstning för att väljarna i Örebro kommun ska kunna säga sitt!