Kort om folkomröstning

En folkomröstning är ett sätt att få reda på vad folket tycker i en viss fråga i en kommun eller en region. I det här fallet handlar det om vad invånarna i Örebro kommun tycker om att kommunen vill satsa på ett projekt som innebär stora ombyggnationer av stadens mest trafikerade gator för att en busslinje ska få åka utan stopp eller störning. 

En folkomröstning är alltid rådgivande. Den ska hållas om minst 10 % av de röstberättigade i kommunen begär det. Därför pågår nu en namninsamling i kommunen för att få in de cirka 12500 namnunderskrifter som krävs. För att det sedan ska bli en folkomröstning så finns det ytterligare ett steg. Om inte två tredjedelar av närvarande politiska ledamöter i kommunfullmäktige så beslutar fullmäktige att den ska ske. 

I tider då vi kan göra det mesta på nätet och legitimera oss med bank-id så är folkomröstningens namninsamling inte helt modern. Namnunderskrifter kan endast samlas i på papper och ska innehålla fullständiga personuppgifter. Därför har Trafikupproret och flera partier som är emot BRT gått runt med listor sedan i våras för att få namnunderskrifter från de som vill ha en folkomröstning. Namninsamlingen kan hålla på i sex månader. 

När de ca 12500 namnunderskrifterna lämnas in och kommunfullmäktige beslutat att folkomröstning ska hållas så är det politikerna i fullmäktige som bestämmer vad som ska stå på valsedlarna. Vi tycker att det är enkelt – två alternativ att rösta på: Ja till BRT eller Nej till BRT. Folkomröstningen ska sedan hållas inom skälig tid. 

Folkomröstningen är sedan endast rådgivande och det är sedan kommunfullmäktige som beslutar i den fråga omröstningen gäller.